English version 
APA sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

Tel./fax +48/71/328-74-82
                         328-81-22
                         328-89-41
                         328-79-70

E-Mail: biuro@apa-alfafood.com.pl

Zarząd:
Prezes: Marek Bogusz

Regon: 932136525
NIP: 898-18-89-134
Banki: Handlowy, BRE